Locatie en lestijden

De lessen worden gegeven in Basisschool Het Vogelnest, Tureluurstraat 20 te Heerenveen

De lesdag is de donderdagmiddag.

De lestijden hangen af van de lestijden van de scholen, waarschijnlijk om 14.45 uur.
en in overleg.

De lessen starten in september/oktober 2018.